Megmarad a térítésmentes képzési forma a Corvinus Egyetemen!

 

Tulajdonképpen mi is a Corvinus Ösztöndíj?

Egy teljesítményalapú ösztöndíj, teljesen új rendszerben. Ahogyan te is biztosan hallottál róla, a Corvinus fenntartói jogai 2019-ben átkerültek az államtól egy alapítványhoz, így az állami ösztöndíjas helyeknek is szükségszerűen át kellett alakulniuk. Mégis, sok tekintetben nagyon hasonlít a Corvinus Ösztöndíj az elődjéhez: ugyanúgy tartalmazza például a képzés költségét, mint az állami ösztöndíj, de nem fedezi például az idegen nyelvi hozzájárulást, a lakhatást, a megélhetést a tanulmányok ideje alatt, és ez sem jár automatikusan a tanulmányok befejezéséig. Azt, hogy ki lesz jogosult az ösztöndíjra, egy rangsor dönti majd el, amelynek tartalmi feltételeit az Egyetem vezetése írja elő. (Olyan feltételekre gondolj például, hogy egy félévben hány kreditet, milyen tanulmányi eredményt várnak majd el tőled ahhoz, hogy megkapd az ösztöndíjat.)

Csak a jó tanulmányi eredmény mellett kapható meg az Ösztöndíj?

Ne aggódj, ha nem minden félévben sikerül elérni a színjeles átlagot, de fontos tudnod, hogy minél jobb tanulmányi eredményt érsz el, annál valószínűbb, hogy jogosult leszel az ösztöndíjra. Az Ösztöndíjhoz az éves tanulmányi eredménynek legalább 3,8 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag kell, a 2 félév alatt teljesített kreditek számának pedig legalább 46 kreditnek. A fenti szempontok alapján képzésenként hallgatói rangsor készül, és a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók nyernek jogosultságot a következő két félévre a képzésen rendelkezésre álló Corvinus Ösztöndíjas helyekre.

 

Ha mégsem sikerült az egyik évben elérned a célod, ne csüggedj! Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét.

Hogyan kell jelentkezni a felvételi során a Corvinus Ösztöndíjra?

Ha szeretnéd igénybe venni az Ösztöndíjat, akkor a 2020-as felvételi jelentkezés leadásakor az adott képzésen az „A” finanszírozási formát kell megjelölni. Ha a felvételi során az adott képzésen eléred az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt ebben a finanszírozási formában, akkor automatikusan jogosulttá válsz az ösztöndíjra az első két félévre.

Ösztöndíjas helyre pályáztam a felvételi alkalmával, de nem sikerült. Akkor már nincs is lehetőségem az ingyenes képzésre?

Ha nem sikerül elsőre Corvinus Ösztöndíjas helyre bejutnod, de felvételt nyertél a Corvinusra (ennek továbbra is feltétele, hogy az „A” finanszírozási forma mellett az adott szak „K” finanszírozási formáját is bejelöld), az egyetemi teljesítményed alapján a következő évben újra pályázhatsz a Corvinus Ösztöndíjra átsorolás útján. Aki pedig nem jut térítésmentes képzéshez, a Diákhitel Központon keresztül igénybe tudja venni az államilag támogatott kamatmentes előfinanszírozási lehetőséget.

Hány félévre jár az Ösztöndíj?

Az  Ösztöndíj  nem  jár  automatikusan  a teljes képzési időre (tanévente felülvizsgáljuk a jogosultak körét) és legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti  követelményeiben  meghatározott képzési időre jár. (Azaz, ha a meg-hirdetéskor az adott szak képzési ideje 7 félév, akkor maximum 7 félévre.) Fogyatékkal élők esetében ez a félévszám egy félévvel (osztatlan képzésben részt vevő fogyatékkal élők esetén két félévvel) meghosszabbítható. Fontos, hogy csak  aktív  félévben  jár  az  ösztöndíj!  Méltányolható  indokok  esetén  (tartós  betegség,  gyermekvállalás,  Erasmus) a jogosultsági idő meghosszabbítható egy  félévvel,  ha  ezen  körülmények  miatt a tanulmányi idő is hosszabb lesz (a maximális támogatási idő azonban ilyen esetben sem léphető túl).

Corvinus Ösztöndíjasként járhatok más felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas képzésére?

Igen, mivel az ösztöndíj nem jelenti az állam által finanszírozott féléveid számának a felhasználását (tehát nem csökkenti az állami ösztöndíjas félévként rendelkezésre álló 12 félévet). Az állami ösztöndíjas féléveidet szabadon felhasználhatod további tanulmányok folytatására.

Hogyan veszíthetem el az Ösztöndíjra való jogosultságot?

Például, ha felmondod az ösztöndíjszerződést, ha kimerítetted a maximális ösztöndíjas féléveid számát, vagy bármilyen más okból megszűnik a hallgatói jogviszonyod.

Hírlevél feliratkozás

© 2020 Budapesti Corvinus Egyetem

  • FB
  • IN
  • insta
Asset 1_2x (2).png
  • FB
  • IN
  • insta